"Enter"a basıp içeriğe geçin

ASP Access (Mdb) Veritabanı bağlantısı ve kayıtların listelenmesi

ASP kodları ile Microsoft Access veritabanına bağlantı sağlanıyor. ODBC ayarları yapmaya gerek kalmadan bağlantı sağlanır. Ayrıca bu kod ile sorgulama sonuçlarını listelenmesi de yapılmaktadır.

<%

Dim VT,VeriSeti,SQL

Set VT = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)

VT.Open=(“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=” & Server.MapPath(“web.mdb”))

 

SQL=”SELECT * FROM tablo”

Set VeriSeti = VT.Execute(SQL)

 

if VeriSeti.EOF then

Response.Write (“Sorgu sonucu bulunmamaktadır. “)

else

Response.Write (“Sorgu sonuçları <BR>”)

 

while not VeriSeti.EOF

Response.Write  VeriSeti(“Tablo_Alan_ismi”)

Response.Write VeriSeti(“<BR>”)

VeriSeti.MoveNext

wend

end if

%>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir