"Enter"a basıp içeriğe geçin

ASP Dosya yükleme (file upload)

ASP ile fileupload işlemi oldukça zor olmaktadır. Örnek olarak hazırladığımız kod aşağıdadır.

 

 

<html>

<head>

<title>ASP File Upload</title>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-9″>

</head>

 

<body>

 

<%

if Request.QueryString(“islem”)=”yukle” Then

 

Server.ScriptTimeout=120

‘ *** Upload File

Set Upload = Server.CreateObject(“Persits.Upload”)

 

‘  *** Dosya boyutu için sınır koyuluyor.

Upload.SetMaxSize 10000000, True

Upload.Save

 

‘ *** Body bölümü

strBody = “Gönderilme Tarihi : ” & now & VbCrLf  & VBCrLf

 

For Each Item in Upload.Form

strBody = strBody & Item.Name& “:” &  Item.Value & VBCrLf  & VBCrLf

Next

 

‘  Path

pt=”c:\upload”

 

ffileexist=0

 

For Each File in Upload.Files

ffileexist=1

fname=File.FileName

File.SaveAs pt & “\” & File.FileName

Next

 

strTo = “user@websitesi.com”

strFrom =”user@websitesi.com”

strSubject=”Form doldurularak dosya gönderme”

 

 

Set myMail=CreateObject(“CDO.Message”)

myMail.Subject=strSubject

myMail.From=strFrom

myMail.To=strTo

myMail.TextBody=strBody

if ffileexist=1 then

newpt= pt & “\” & fname2

myMail.AddAttachment newpt

end if

myMail.Send

set myMail=nothing

 

else

 

%>

 

<form action=”upload.asp?islem=yukle” name=”form1″ id=”form1″ method=”post” ENCTYPE=”multipart/form-data”>

First name : <input name=”FirstName” type=”text” class=”inputborder” id=”First_Name” size=”25″><br>

Surname : <input name=”Surname” type=”text” class=”inputborder” id=”Surname” size=”25″><br>

Contact number :<input name=”Contact” type=”text” class=”inputborder” id=”Contact” size=”25″><br>

File : <input type=”file” class=”inputborder” id=”CV” name=”CV” size=”25″>

<input name=”Submit” type=”button” onClick=”javascript:formsubmit()” value=”Submit” >

</form>

 

<% end if %>

 

</body>

</html>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir